Alex Frampton

{{photos}}

Name: Alex

Last Name: Frampton

Age: 30 dob 19.10.83

Height: 191

Hair Colour: Blonde

Eye Colour: Blue