Kate Blakemore

{{photos}}

Name: Kate

Last Name: Blakemore

Age: 39 dob 07.07.75

Height: 160

Hair Colour: Blonde

Eye Colour: Blue