Michael Wisniewski

{{photos}}

Name: Michael

Last Name: Wisniewski

Age: 53 dob 12.04.61

Height: 183

Hair Colour: Bald

Eye Colour: Blue