Sophie Bradford

{{photos}}

Name: Sohpie

Last Name: Bradford

Age: 19 dob 03.01.96

Height: 5'

Hair Colour: Brown

Eye Colour: Blue