Valerie Thomas

{{photos}}

Name: Valerie

Last Name: Thomas

Age: 63 dob 29.01.52

Height: 160

Hair Colour: Blonde

Eye Colour: Green